Uslovi korišćenja

Molimo Vas da pre početka procesa kupovine, pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti i tokom procesa poručivanja potvrdite štikliranjem da ste saglasni sa Pravilima i uslovima kupovine.

Pretplatom na elektronsko izdanje TopSpeeda bićete u mogućnosti da na našem sajtu pristupite sadržajima koji su namenjeni samo našim pretplatnicima. Sadržaji koji su namenjeni pretplatnicima su kompletna izdanja TopSpeeda u elektronskom obliku koje je moguće čitati na našem sajtu. Pristup ovim sadržajima biće Vam omogućen uvek kada ste prijavljeni na našem sajtu sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali tokom procesa uplate.

Uslovi korišćenja

Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta. Pole Position d.o.o., kao autor/vlasnik/menadžer sajta topspeed.rs u daljem tekstu TopSpeed, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Stoga vas molimo da redovno posećujete ovu stranicu, kako bi bili u toku sa izmenama Pravila i Uslova korišćenja koje ste prihvatili.

Autorska prava

TopSpeed je autor Sajta i poseduje sva zagarantovana prava u tom svojstvu, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima. Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući ilustracije, slike, dizajn, ikonice, fotografije, audio/video klipove itd. su vlasništvo TopSpeed Media grupe. Sadržaj Sajta (tekstovi, slike, video/audio klipovi, simboli) su u vlasništvu TopSpeeda. Ako preuzimate sadržaj sa ovog Sajta, uključujući i dokumenta i slike koje taj sadržaj sadrži ili ih je generisao, kao i prateće podatke (u daljem tekstu Sadržaj), smatrajte da je licenciran od strane TopSpeeda (u daljem tekstu Autor). Autor ima puno pravo na Sadržaj i sva prava intelektualnog vlasništva koja iz toga proizlaze. Ne smete prodavati, distribuirati, reprodukovati ili dalje prosleđivati Sadržaj.

TopSpeed je mesečni magazin u vlasništvu PolePosition d.o.o. Internet domen topspeed.rs je takođe u vlasništvu Pole Position d.o.o., Beograd. Upotreba Sadržaja ili domena, otvoreno ili skriveno (kao što su, ali ne isključivo, meta tagovi i druge tehnike indeksiranja, pretraživanja weba), bez prethodne pismene saglasnosti PolePosition d.o.o. je zabranjeno i kažnjivo zakonom.

Usluga i način pružanja usluge

Pristup sadržaju, tj. svim prilozima TopSpeeda moguć je samo za registrovane korisnike – pretplatnike, koji su tu uslugu platili po utvrđenom cenovniku. Pretplata se ostvaruje pristupom stranici Pretplata, prihvatanjem Uslova korišćenja i Pravila privatnosti i odabirom načina plaćanja. Po prijemu uplate, odnosno po dobijanju izveštaja o rezervisanju sredstava na teret platne kartice korisnika, u roku od 24 sata korisnik će dobiti email sa Korisničkim imenom i lozinkom, kao i instrukcijama za pristup zaključanom delu sajta.

Informacije za posetioce sajta

Kao korisnik potvrđujete da razumete i prihvatate sledeće odgovornosti:

  • da ćete dostaviti istinite, tačne i potpune informacije o sebi, u skladu sa zahtevima formulara za registraciju;
  • da ćete blagovremeno vršiti izmene podataka kako bi bili istiniti, tačni i kompletni. Popunjavanjem formulara za registraciju iz koga će se preuzeti vaši podaci u svrhu knjigovodstvene evidencije, podrazumeva se da pristajete na sledeće:
  1. da će ove podatke prikupiti, uskladištiti i obraditi PolePosition d.o.o.
  2. da će se podaci koristiti neograničen period vremena i za naknadne kontakte;
  3. da primate od TopSpeeda različite materijale i informacije, putem obaveštenja elektronskom poštom sa servisnim informacijma. Svaka poruka elektronske pošte sa ovakvim sadržajem, sadrži i uputstvo za odjavu.

Linkovi ka drugim sajtovima

Autor ne preuzima odgovornost za sadržaj sajtova van svoje mreže. Kada pristupite sajtu koji ne pripada TopSpeed Media grupi, imajte u vidu da je to nezavisan sajt i da Autor nema kontrolu nad njegovim sadržajem. Link ka sajtu van mreže sajtova Autora ne podrazumeva da Autor prihvata odgovornost za sadržaj tog sajta. Odgovornost za tačnost informacija u potpunosti pripada autoru.

Valuta naplate i konverzija

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti - dinarima (RSD). Iznos na koji će račun Vaše kreditne kartice biti zadužen se dobija kroz konverziju cene evra u srpske dinare prema važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u vašu lokalnu valutu prema kursu Udruženja platnih kartica. Kao rezultat te konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cene navedene na našem internet sajtu ". U cenu je uračunat PDV.

Pravna pitanja

Uslovi korišćenja podležu propisima Republike Srbije. U slučaju spora, strane u sporu će prvo pokušati da reše spor dogovorom, u roku od 30 dana od registrovanja spora u Pole Position d.o.o. U slučaju da spor ne bude rešen u naznačenom roku, za njegovo rešavanje biće nadležan sud u Beogradu.

Sigurnost

Prilikom korišćenja Sajta, korisnik je sam odgovoran za zaštitu podataka koji omogućavaju pristup nalogu, poput korisničkog imena i lozinke, a takođe snosi odgovornost za postupke na sajtu dok je u svom nalogu. Ukoliko smatrate da je poverljivost vaših podataka za pristup nalogu ugrožena iz bilo kojih razloga, odmah obavestite TopSpeed o tome, kako bismo blokirali pristup Vašem nalogu i generisali nove pristupne podatke.
Neovlašćene transakcije na ovom Sajtu i pokušaj istih, koje uključuju, ali se ne ograničavaju na: zloupotrebe, prevare iz koristi, neovlašćeni pristupa, izmenu i kopiranje podataka u svrhu njihove komercijalizacije, blokiranje pristupa, itd., biće kažnjene u skladu sa zakonom.

Garancija i odricanje od odgovornosti

TopSpeed ne garantuje da sajt, serveri na kome se hostuje ili poruke elektronske pošte sa websho.topspeed.rs ne sadrže računarske viruse ili drugi potencijalno škodljiv softver. Posetilac koristi websho.topspeed.rs na sopstveni rizik, a TopSpeed ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu, direktnu ili indirektnu, nastalu korišćenjem/posećivanjem Sajta ili informacija sadržanih na njemu. Informacije na sajtu odslikavaju stvarnost u trenutku registracije ili osvežavanja pojedinih stranica.

kontakt podaci i korisnički servis

radno vreme: ponedeljak - petak 09 do 16 časova
i-mejl: redakcija@topspeed.rs
telefon: +381 (0)11 228 4415
faks: +381(0)11 228 4416
Zvanični podaci
Pole Position d.o.o.
Tošin bunar 274a,
11070 Novi Beograd
Srbija
PIB: 106229704
MB: 20559730
Tekući račun: 275-0010220810791-19
Devizni račun: 275-0010220810796-04

Pristup sadržajima za pretplatnike i eventualna ograničenja

Pretplatom na elektronsko izdanje TopSpeed bićete u mogućnosti da na našem sajtu pristupite sadržajima koji su namenjeni samo našim pretplatnicima. Sadržaji koji su namenjeni pretplatnicima su kompletna izdanja TopSpeed u elektronskom obliku koje je moguće čitati na našem sajtu. Pristup ovim sadržajima biće Vam omogućen uvek kada ste prijavljeni na našem sajtu sa korisničkim imenom i lozinkom koje ste izabrali tokom procesa uplate.
Odmah nakon uplate možete pristupiti na elektronska izdanja TopSpeeda.
TopSpeed ne garantuje mogućnost pristupa sadržajima non-stop.

Reklamacije

Za sve reklamacije i primedbe možete se obratiti na mail redakcija@topspeed.rs ili na brojeve telefone: +381 11 228 4415, +381 11 228 4416.
U slučaju plaćanja platnom karticom, povraćaj sredstava se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.
Rok za reklamacije iznosi 7 dana od datuma kupovine. Vaše reklamacije biće obrađene i o ishodu istih bićete obavešteni u roku od 7 radnih dana od dana primanja reklamacije.
Molimo sve naše korisnike da čuvaju dokaz o uplati kako bismo što pre reagovali i rešili u što kraćem roku problem u slučaju da se na našem izvodu ne vidi uplata. U slučaju da niste zadovoljni uslugom koja Vam je pružena, povraćaj sredstava se može obaviti mesec dana od dana uplate.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pole Position d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Povraćaj sredstava se može obaviti mesec dana od dana uplate.

Copyright © 2014-2017 by Mediaworks
Sva prava zadržana